Missie

 

De Zorgsportschool wil een excellente maatschappelijke instantie zijn in Alkmaar en omgeving. Wij willen excelleren in de kwaliteit van de dienstverlening, de vertrouwensrelatie met de cliënten en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven door op een sportieve wijze dagbesteding en ambulante ondersteuning te bieden.

 

Visie

 

Het begint bij het welzijn van de cliënt, die we duurzaam ondersteunen vanuit een efficiënte organisatie op basis van wederzijds respect waarbij kwaliteit ertoe doet.

Het begint bij het welzijn van de cliënt …

Wij geloven erin dat een sportieve dagbesteding niet alleen zorgt voor een gezonde levensstijl, maar ook een manier is om sociale contacten op te doen en aan zelfvertrouwen te bouwen. Een samenleving waar De Zorgsportschool met beide benen in staat, met een warm hart, persoonlijk en voor ieder mens. Er wordt veel aandacht besteedt aan de zorg en welzijn van de cliënten. Het welzijn van de individuele cliënt wordt uitgekristalliseerd in een zorglevering met een scherpe focus op de zelfredzaamheid.

…die we duurzaam ondersteunen

Excellente zorg kan alleen duurzaam worden aangeboden, als ook de organisatie ervan excellent is. Duurzame ondersteuning betekent dat er wordt geïnvesteerd in een goede relatie tussen cliënt en organisatie. Vanuit de organisatie wordt hard gewerkt om de tevredenheid van de cliënten te behouden. Daarom wordt er geïnvesteerd in mensen en processen, het ontplooien van steeds nieuwe initiatieven en streven naar voortdurende vernieuwing van de organisatie en haar producten.

…vanuit een efficiënte organisatie

De ambitie om verder door te groeien staat centraal in de bedrijfsvoering. Naast de ambitie om tegelijk een flexibele, transparante en efficiënt georganiseerde zorgverlener te blijven, met geringe overhead, korte lijnen, goede communicatie en lage kosten.

…op basis van wederzijds respect

De cliënt bepaalt in hoge mate wat goede zorg is, omdat het diens persoonlijk belang betreft. De Zorgsportschool wil dat waar mogelijk respecteren en vraagt tevens van de cliënten om een zelfde respect voor de professionele, organisatorische en praktische condities die de zorgverlening in Nederland stelt.

…waarbij de kwaliteit ertoe doet
Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de organisatie en de organisatie-ambitie wordt met succes gekoppeld aan kwaliteit.

De cliënten, belanghebbenden en samenwerkingspartners kunnen voor de missie en visie van de Zorgsportschool terecht op onze website. Wanneer er een samenwerking wordt aangegaan met een derde partij of een nieuwe cliënt die zich inschrijft op de Zorgsportschool, worden de missie en visie kenbaar gemaakt in het kennismakingsgesprek. Medewerkers zijn in alle tijden betrokken bij het onderhouden, wijzigen en vertalen van de missie en visie naar de doelen van de cliënten.