Verwijsindex

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord
Soms hebben kinderen en jongeren in hun leven te maken met (zorg)professionals. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar.
De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

VIN
VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en met u overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen en kunnen samenwerken.

In de regio Noord-Holland Noord zijn al verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: scholen, leerplicht, (huis)artsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpinstellingen, GGD, wijkteams, Veilig Thuis enz. Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op VIN zelfs een verplichting.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe het VIN werkt:

Landelijk
De Verwijsindex werkt landelijk, waardoor jeugdigen (en betrokken professionals) ook bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven.
Professionals tonen in de verwijsindex hun eigen betrokkenheid bij een jeugdige. Als zij dat doen moeten zij een jeugdige en/of de ouders daarover informeren. Meer informatie is te vinden op de website: www.vroegsamenwerken.nl